• Persoonlijk en uniek!
  • Levertijd 1-2 weken, spoed? Neem contact op!
  • Achterkant borduring onzichtbaar (indien mogelijk)
  • Vragen? Mail naar info@nicester.nl

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door ★ Nicester ★. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je voldaan hebt aan de genoemde eisen van de actie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. De voorwaarden rondom de looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd.

9. ★ Nicester ★ kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties eventueel worden verkregen, worden gebruikt door ★ Nicester ★ voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ★ Nicester ★.

14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ★ Nicester ★, e-mail: info@nicester.nl . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.